Facebook Eracare 

't Lukt met eraCare!

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Het is mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. eraCare kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.eracare.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.eracare.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan eraCare, haar klanten of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van eraCare, haar klanten of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Links

Het is mogelijk dat via de site van www.eracare.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. eraCare kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Bel mij terug

Uw naam
Vul een geldig telefoonnummer in a.u.b.
Uw telefoonnummer
Vul de som correct in.
Hoeveel is 3 + 4?
't Lukt met eraCare!
Volg ons:  Facebook Eracare 
eXTReMe Tracker